Burgerslachtoffers onder Jehova's getuigen

Vanuit hun religieuze overtuiging weigerden leden van de Christelijke stroming Jehova’s getuigen te gehoorzamen aan het dictatoriale regime van Nazi-Duitsland. Zij wilden geen Hitlergroet uitbrengen en weigerden dienst in het leger. Daarom werd de stroming verboden en de relatief kleine groep volgelingen al sinds 1933 in Duitsland vervolgd. Met de bezetting in 1940 onderging de beweging ook in Nederland een verbod en werden haar leden vervolgd. 130 van hen vonden de dood, vooral in Duitsland. Desondanks groeide de beweging, die ondergronds actief bleef gedurende de oorlog, van 500 naar ruim 3.000 leden.

Foto: Weblog Hans Krol

Totaal aantal burgerslachtoffers onder Jehova's getuigen

Burgerslachtoffers onder Jehova's getuigen per leeftijdsgroep

130 burgerslachtoffers onder Jehova's getuigen naar geslacht